Voor vragen en advies: 06-44 318 640
Activiteiten – Stichting Eva

Activiteiten

Dagontmoetingen

De dagontmoetingen richten zich op ouderen die zich niet zelfstandig redden. De groep gaat wekelijks naar de dagontmoeting. Op de groep doen ze spelletjes, geheugentrainers, spelactiviteiten of educatieve activiteiten. Een dagontmoetingsactiviteit wordt altijd afgesloten met een warme maaltijd. Dit is een uitermate belangrijk onderdeel van de dagontmoetingsactiviteit. Veel ouderen nemen niet meer de moeite om gezonde, warme maaltijden te koken. Door hen dit aan te bieden bij de dagontmoeting krijgen zij in ieder geval een keer per week een gezonde maaltijd. Naast de wekelijkse dagontmoetingen gaan de deelnemers een aantal keren per jaar op pad. Dit varieert van kerstinkopen doen, tot een educatief uitstapje.

Bewegen voor een gezond leven

Bewegen is voor ouderen belangrijk om mobiel te blijven. In samenwerking met Fysiotherapeut Henry Polman heeft EVA een sporttraject voor ouderen ontwikkeld. Onder begeleiding van Henry Polman kunnen ouderen sporten. Het sporten gebeurd bij Henry Polman in de praktijk. Een klein, maar goed ingerichte fitnessruimte staat de ouderen tot hun beschikking.

Signaleren en doorverwijzen

Ook Henry Polman heeft een signalerende functie. Als onderdeel van EVA kan ook hij ouderen doorverwijzen naar een van de activiteiten, of aanmelden voor Welzijn op Recept. Dit kenmerkt ook de kracht van EVA, verbindingen tussen activiteiten die een gezamenlijk doel dienen.

Sport & Beweeg

Dat regelmatig bewegen voor ouderen zeer belangrijk is mag duidelijk zijn. De gezondheidsvoordelen van regelmatig bewegen zijn overduidelijk, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. EVA heeft met de inzet van een fitheidstest, die door de gemeente Hoogeveen aangeboden wordt, de kans gegrepen een wekelijkse activiteit te organiseren gericht op bewegen voor ouderen. Onder begeleiding van een gediplomeerd sportdocent kunnen deelnemers verantwoord ‘sporten’. En net als bij de andere onderdelen van EVA, geldt ook hier dat de sportdocent een signalerende functie heeft. Mocht zij signaleren dat een deelnemer eenzaam is, of meer persoonlijke begeleiding nodig heeft, dan kan zij doorverwijzen naar de dagontmoeting of bewegen bij Polman. Naar aanleiding van deze test zijn 7 personen doorverwezen vanwege gezondheidsklachten. Het is dus wenselijk de test op regelmatige basis te herhalen, liefst jaarlijks. In overleg met de gemeente Hoogeveen onderzoeken we de mogelijkheden daartoe.

Preventie

Naast de sport & beweegactiviteit bieden we de deelnemers een aantal keren per jaar een aanvullende cursus of workshop. In de toekomst kijken we naar welke behoefte er leeft en hoe we daar op in kunnen spelen.

Eten in Elim's Eethuis

Maandelijks komen rond de 45 deelnemers naar een groepsactiviteit met maaltijd. Gezamenlijk een maaltijd nuttigen is een effectieve manier om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Naast gezamenlijk eten worden er ook regelmatig activiteiten aangeboden. Lezingen, muziek, bingo of spelactiviteiten. De activiteit kent ook een signalerend doel. Ouderen die ‘slechter’ worden kunnen doorverwezen worden naar de Dagontmoetingsactiviteit. Deze vindt wekelijks plaats in een kleinere setting met meer individuele aandacht.

Bibliotheek

Na vertrek van de Bibliotheek uit het dorp heeft EVA is samenwerking met dorpshuis ’t Vonder en de Bibliotheek Hoogeveen dit gat opgevuld met een mini-bieb. De mini-bieb is met name gericht op de ouderen uit het dorp. Dat zie je met name terug in het aanbod van grote-letterboeken. In 2018 heeft de bibliotheek ruim 700 boeken uitgeleend.

Regelmatig activiteiten

Naast het uitlenen van boeken organiseert de bibliotheek ook regelmatig activiteiten Zoals lezingen van bekende en minderbekende dorpsbewoners of activiteiten met een educatief karakter. Door deze aanpak is de bibliotheek meer dan dat, het is een verbindende plek in het dorp aan het worden.

Welzijn op Recept, een effectief middel

Al bij de start van Elim Vitaal & Actief hebben we de methodiek van Welzijn op Recept meegenomen in het DNA van de stichting. Ons uitgangspunt was en is om ouderen zo lang mogelijk in ons dorp te houden. Door het toepassen van Welzijn op Recept kunnen we hier, samen met huisartsen en praktijkondersteuners invulling aangeven. Geen pilletje tegen de pijn, maar een doorverwijzing naar één van de activiteiten van Stichting Elim Vitaal & Actief. ‘Welzijn op recept’ is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten en samen eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen

Bestuur en vrijwilligers, Last, but not Least

Zonder de inzet van onze 25 vrijwilligers is al het bovenstaande niet mogelijk. Hun enthousiasme, betrokkenheid en inzet is onmisbaar. Om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers de doelgroep op de juiste wijze kunnen ondersteunen, bieden we regelmatig trainingen aan zoals: Training herkenning en omgaan met dementie, Training AED + EHBO, Workshop ‘Gezonde Voeding’ etc.

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit vijf personen. In het bestuur zitten ook de twee huisartsen uit Elim. Dit zorgt voor een directe link naar onze basis Welzijn op Recept. Het dagelijkse bestuur vergaderd twee keer per maand, het bestuur komt in volledige omvang twee keer per jaar bij elkaar. Het bestuur zoekt ook samenwerking op met andere, soortgelijke organisaties. Zo is er intensief contact met de Zorgcoöperatie Hollandscheveld. Samen met hen gaan we onderzoeken hoe we in de toekomst ons initiatief duurzaam kunnen organiseren. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met zorgverzekeraars. Maar ook door regelmatig overleg met de gemeente Hoogeveen om te kijken hoe we onze activiteiten duurzaam kunnen financieren.

Op de foto de huisartsen die ook deel uitmaken van het bestuur samen met hun praktijkondersteuners

Het Hoosvat 24
7916 RV Elim
Tel. 06-44 318 640